Awesome Open Source
Awesome Open Source

= NI-PYT (née MI-PYT) :note-caption: ℹ️ :important-caption: :microbe:

Díváte se na materiály předmětu http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/06/16/56/p6165606.html[NI-PYT (Pokročilý Python)] na http://fit.cvut.cz/[FIT ČVUT]. Materiály jsou dostupné v dvojí podobě, interně pro studenty FITu https://courses.fit.cvut.cz/NI-PYT/[na Course Pages] a https://gitlab.fit.cvut.cz/NI-PYT/NI-PYT/[na GitLabu], a pro všechny veřejně https://github.com/cvut/NI-PYT[na GitHubu]. V repozitáři na GitHubu jsou pouze věci specifické pro předmět, výukové materiály vznikají v projektu http://naucse.python.cz/2020/nipyt-zima/[Nauč se Python], taktéž dostupné na https://github.com/pyvec/naucse.python.cz[GitHubu].

Kde není uvedeno jinak, jsou materiály dostupné pod licencí http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International], kde autorem je Petr Viktorin, Miro Hrončok a Marek Suchánek (vyučující předmětu) a https://github.com/cvut/NI-PYT/graphs/contributors[další přispěvatelé]. Tento kurz vzniká pod záštitou firmy https://www.redhat.com/en/global/czech-republic[Red Hat Czech, s.r.o.]

image:https://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-sa.png[width=88,height=31]

NOTE: http://naucse.python.cz/2020/nipyt-zima/[Materiály a harmonogram.]

== Průběh cvičení

IMPORTANT: Cvičení probíhají vzhledem k vládním opatřením až do odvolání vzdáleně, v čase dle rozvrhu. Cičení se konají v aplikaci Teams. Pokud jste si předmět zapsali nedávno a v aplikaci nejste součástí příslušného teamu, můžeme vás manuálně přidat (ale musíte se nám ozvat např. e-mailem).

Na cvičení se od nás na začátku vždy dozvíte nějaké informace o probíraném tématu, většinou doplněné o ukázky nad rámec textu v těchto materiálech. Na cvičeních vytvořené ukázky k textu vždy připojíme. Na (téměř) každém cvičení dostanete nějakou úlohu, kterou můžete plnit během cvičení a/nebo později. Termín odevzdání úlohy je zpravidla pondělí (včetně) 12 dní po cvičení, na kterém byl úkol zadán. U některých úloh se termín může lišit. Protože úlohy na sebe mnohdy navazují, dáme vám někdy k dispozici referenční řešení úlohy z minula, aby vám tz. neujel vlak.

xref:tasks#[Úlohy] se odevzdávají výhradně jako gitové repozitáře. Preferujeme použití https://github.com/[GitHubu], (všichni mají neomezené množství privátních repozitářů). V případě, že si velmi nepřejete používat GitHub, můžete využít místo toho například https://gitlab.fit.cvut.cz/[fakultní GitLab]. Nezapomeňte do repozitářů pozvat jako spolupracovníky nás, tedy uživatele https://github.com/hroncok[hroncok] a https://github.com/MarekSuchanek[MarekSuchanek].

Pokud s gitem a GitHubem nejste velcí kamarádi, doporučujeme ještě před kurzem pročíst https://help.github.com/categories/bootcamp/[GitHub Bootcamp] a použít https://education.github.com/git-cheat-sheet-education.pdf[git cheat sheet], případně https://githowto.com/[GitHowTo]. Podrobnosti k odevzdání zjistíte u zadání jednotlivých úloh.

V případě dotazu k předmětu, který může být položen veřejně, neváhejte založit https://github.com/cvut/NI-PYT/issues[issue]. V případě dotazu k materiálům prosím zakládejte https://github.com/pyvec/naucse.python.cz/issues[issue v projektu naucse.python.cz].


Get A Weekly Email With Trending Projects For These Topics
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
python (50,900
python3 (1,525
testing (920
flask (497
asyncio (261
esp8266 (254
numpy (247
pandas (245
qt5 (207
requests (104
micropython (65
study (56
university (37
asciidoc (33

Find Open Source By Browsing 7,000 Topics Across 59 Categories