Awesome Open Source
Awesome Open Source

Polish filters for AdBlock, uBlock Origin & AdGuard

certyficate it certyficate it2

About

Issues h Issues o Patronite GitHub Pages


Kliknij, aby zobaczyć listę polecanych filtrów.

Sprawdź również naszą wiki, aby dowiedzieć się więcej.


Get A Weekly Email With Trending Projects For These Topics
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
filter (202
adblock (88
hosts (45
cookies (43
adguard (34
ad-blocker (27
hostsfile (26
blocker (21
ublock (17
ublock-origin (15