Awesome Open Source
Awesome Open Source

Polish filters for AdBlock, uBlock Origin & AdGuard

certyficate it certyficate it2

About

Issues h Issues o Patronite GitHub Pages


Kliknij, aby zobaczyć listę polecanych filtrów.

Sprawdź również naszą wiki, aby dowiedzieć się więcej.


Get A Weekly Email With Trending Projects For These Topics
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
filter (209
adblock (92
hosts (46
cookies (45
adguard (34
ad-blocker (28
hostsfile (26
blocker (22
ublock (17