Dotfiles

โค ~/.๐Ÿ› ๐Ÿˆ the daily jam ๐Ÿž๐Ÿฅœ๐Ÿ‡๐Ÿž
Categoriesย >ย Version Controlย >ย Git
Alternatives To Dotfiles
Project NameStarsDownloadsRepos Using ThisPackages Using ThisMost Recent CommitTotal ReleasesLatest ReleaseOpen IssuesLicenseLanguage
Vim Fugitive18,153
9 days ago37Vim Script
fugitive.vim: A Git wrapper so awesome, it should be illegal
Vim Gitgutter8,128
22 days agomitVim Script
A Vim plugin which shows git diff markers in the sign column and stages/previews/undoes hunks and partial hunks.
Dev Setup5,802
a year ago34otherPython
macOS development environment setup: Easy-to-understand instructions with automated setup scripts for developer tools like Vim, Sublime Text, Bash, iTerm, Python data analysis, Spark, Hadoop MapReduce, AWS, Heroku, JavaScript web development, Android development, common data stores, and dev-based OS X defaults.
Nb5,73326 days ago295July 18, 2023103agpl-3.0Shell
CLI and local web plain text noteโ€‘taking, bookmarking, and archiving with linking, tagging, filtering, search, Git versioning & syncing, Pandoc conversion, + more, in a single portable script.
Vimplus3,222
2 years ago222mitVim script
:rocket:An automatic configuration program for vim
Dotfiles2,622
5 days ago1mitLua
vim, zsh, git, homebrew, neovim - my whole world
Vim Signify2,607
2 months ago12mitVim Script
:heavy_plus_sign: Show a diff using Vim its sign column.
Awesome Devenv2,574
3 months ago22
A curated list of awesome tools, resources and workflow tips making an awesome development environment.
Learn Vim_zh_cn2,324
12 days ago11
Linux Tutorial2,206
24 days agocc-by-sa-4.0Shell
:penguin: Linuxๆ•™็จ‹๏ผŒไธป่ฆๅ†…ๅฎน๏ผšLinux ๅ‘ฝไปคใ€Linux ็ณป็ปŸ่ฟ็ปดใ€่ฝฏไปถ่ฟ็ปดใ€็ฒพ้€‰ๅธธ็”จShell่„šๆœฌ
Alternatives To Dotfiles
Select To Compare


Alternative Project Comparisons
Readme

dotfiles for Chris Jones

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.

Drink Responsiblyโ„ข ๐Ÿฅƒ while configuring dot files.

These dotfiles have been known to stop working at a moments notice, so buyer beware.

โ€ข wiki โ€ข Installation โ€ข File Structure โ€ข Useful Links โ€ข TODOs โ€ข Contact โ€ข

Installation

๐Ÿ‘ท install script is incomplete, do the good ol StackOverflow to experiment with repo files. ๐Ÿšง
curl https://raw.githubusercontent.com/ipatch/dotfiles/master/install.sh | /bin/sh

echo "quickly add tmux configuration file, in a pinch ๐Ÿค"
curl https://raw.githubusercontent.com/ipatch/dotfiles/master/terms/tmux/tmux.conf > ~/.tmux.conf

File Structure

Certain files and folders are omitted for brevity & security, most notably the pack directory polluting the File Structure with vim plugin files.

File Structure
.
โ”œโ”€โ”€ .git-crypt/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitattributes
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ keys/
โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ default/
โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ 0/
โ”œโ”€โ”€ .gitattributes
โ”œโ”€โ”€ .github/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CONTRIBUTING.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ISSUE_TEMPLATE.md
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
โ”œโ”€โ”€ .gitignore
โ”œโ”€โ”€ .gitmodules
โ”œโ”€โ”€ .wiki/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitignore
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Home.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ _Footer.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ _Sidebar.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bind9-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ creating-a-custom-motd-on-Debian-Jessie.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ email-client-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ email-server-setup-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ emoji-side-quest.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish-shell-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git-it-got-it-good.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ graphics-and-image-processing.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gui-text-editor-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ homebrew-and-linuxbrew-formula-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lib/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Neovim-2018-april-late.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Neovim-2018-april.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ abe.circle.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ abe.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ abe.tmp.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ abe.tmp.xcf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ custom-motd.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish-tab-completions.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ macos-opengl-support.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ merica.gif
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restore-app-windows.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ vim-2017.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ windows-10-boot-time.png
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ linux-macos-administration-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ linux-macos-troubleshooting-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ macbookpro-late-2013-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ radare-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ raspberry-pi-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tags
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ terminal-emulators.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tmux-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ vim-neovim-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ web-browser-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ weechat-Notes.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ windows-Notes.md
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ working-with-video.md
โ”œโ”€โ”€ LICENSE
โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”œโ”€โ”€ asdf/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .default-gems
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .default-npm-packages
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .tool-versions.nathan.capin
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .tool-versions.nathan.root
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tool-versions.rogue.capin
โ”œโ”€โ”€ config/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ alacritty/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ alacritty.yml
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ asciinema/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ config
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ install-id
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ install-id.shu
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ atom/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ packages.list
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ base16-shell -> /opt/code/github/PUBLIC/base16-shell/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bash/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bash_completion/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ alacritty-completions.bash
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bash_profile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bashrc
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ functions/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .fzf.bash
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ debug.bash*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ foobar.bash
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ print_256_colors.bash*
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bitbar/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cpu-temperature.5s.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fan-speed.5s.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ spotify.10s.sh*
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ brew/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Debian/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ stretch/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ Brewfile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ dir_colors -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/macOS/10.13/gnu-coreutils/dir_colors
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ nathan.stretch.package-list.txt -> /opt/Code/dotfiles/jobs/Linux/Debian/etc/apt/nathan.stretch.package-list.txt
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ grc/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ grc.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ macOS/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ 10.12 -> Sierra//
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ 10.13 -> High\ Sierra//
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ High\ Sierra/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Brewfile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Library -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/macOS/Sierra/Library/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ config/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ karabiner -> /opt/Code/dotfiles/config/karabiner/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ etc -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/macOS/Sierra/etc/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ gnu-coreutils/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ dir_colors
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ Sierra/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ Brewfile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ Library/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ LaunchAgents/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ com.chrisrjones.ssh-agent.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ LaunchDaemons/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ com.chrisrjones.sshd.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ etc/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ””โ”€โ”€ ssh/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย          โ”œโ”€โ”€ ssh_config
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย          โ””โ”€โ”€ sshd_config
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ code -> vscode/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ firefox/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ chrome/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ userChrome.css
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ abbreviations.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ aliases.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ completions/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ alacritty.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ asdf.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ docker.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ rustup.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ conf.d/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ 001_load_paths.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ 002_load_ls_colors.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ 005_omf.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ 007_load_pyen.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ 008_load_gpg-agent.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ config.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ config.fish.bkup
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish_universal_variables
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ frameworks/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ omf/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ bundle
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ channel
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ theme
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ themes/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ theme-neolambda/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ LICENSE
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ fish_prompt.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ fish_right_prompt.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ””โ”€โ”€ lib/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย          โ”œโ”€โ”€ fish-shell-lambda-theme.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย          โ”œโ”€โ”€ virtualenv-double-prompt.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย          โ””โ”€โ”€ virtualenv.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ functions/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bases.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ brew_find_pkg.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ color.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dbus_launch.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ editfish.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ emoji.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ erl_cmd_his.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish_prompt.fish -> /Users/capin/.local/share/omf/themes/neolambda/fish_prompt.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish_term_wrap.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish_title.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish_user_key_bindings.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ foobar.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fundle.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fzf_key_bindings.fish -> /usr/local/opt/fzf/shell/key-bindings.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git_submodule_add_commit.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gittree.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ h.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ key-bindings.fish -> /usr/local/opt/fzf/shell/key-bindings.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ln_asdf_man_pages.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ln_dotfiles.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mac_lsusers.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mac_toggle_hidden_files.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mac_useradd.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ manpdf.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mk_asdf_bins.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mkcd.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ path_add.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ path_pretty.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ path_remove.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ perl_print_emoji.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ print_cpu_code_name.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ print_fish.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ print_wan_ip.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ rtail.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ rvm.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ rvm_toggle.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ shell_color_palette.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_256_color.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_italic.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_true_color.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ toggle_anaconda_pythons.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ toggle_asdf_shims_and_bins.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ toggle_homebrew_python_path.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ toggle_homebrew_ruby.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ vman.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fundle/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ edc/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ bass/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ .travis.yml
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ LICENSE
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ Makefile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ functions/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ __bass.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ bass.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ test/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ fixtures/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ dollar_output.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ test_bass.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ””โ”€โ”€ test_dollar_on_output.fish
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ interactive.fish
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git-templates/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ hooks/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ legacy.pre-commit*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ post-checkout*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ pre-commit*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ pre-commit.d/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ 01-crypto.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gitattributes
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gitconfig
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ gitexcludes
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ htop/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ htoprc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ inputrc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ irc-clients/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ weechat/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ alias.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ aspell.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ buffers.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ buflist.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ charset.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ colorize_nicks.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ exec.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ fifo.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ fset.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ irc.conf.shu
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ iset.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ logger.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ logs/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ lua/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ perl/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ iset.pl -> ../iset.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ multiline.pl -> ../multiline.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ nickregain.pl -> ../nickregain.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ iset.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ multiline.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ nickregain.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ perl.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugins.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ python/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autojoin.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autojoin.py -> ../autojoin.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colorize_nicks.py -> ../colorize_nicks.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ histsearch.py -> ../histsearch.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ pyrnotify.py -> ../pyrnotify.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colorize_nicks.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ histsearch.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ pyrnotify.py
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ python.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ relay.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ ruby/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ ruby.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ script/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ plugins.xml.gz
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ script.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ sec.conf.shu
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ tcl/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ trigger.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ weechat.conf.shu
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ weechat.log
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ weechat.png
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ xfer/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ xfer.conf
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ karabiner/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ assets/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ complex_modifications/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ 1531852685.json
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ karabiner.json
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ minicom/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ minirc.bp-apex2g
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ minirc.dfl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ minirc.minicom-bp-ap-express-2G
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ minirc.minicom-bp-ap2g
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mpv/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ input.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mpv.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mpv_history.log
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ scripts/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ history.lua
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ watch_later/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ 16BDAD0EF35D15879302723703612C96
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ 183D4B3B19174B54291AECC845FC12C4
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ 6267CB20C03F5A5634589F80ED8FD6E5
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mutt/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ muttrc
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ nvim/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ init.vim
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pt/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ config.toml
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ vscode/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ keybindings.json
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ settings.json
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ zsh/
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ functions/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .fzf.zsh
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ zlogin
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ zshenv
โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ zshrc
โ”œโ”€โ”€ editors/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ atom -> /opt/Code/dotfiles/config/atom/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ code -> /opt/Code/dotfiles/config/code/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ctags
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ nvim -> /opt/Code/dotfiles/config/nvim/
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ vim/
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ editorconfig
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ init.vim -> /opt/Code/dotfiles/config/nvim/init.vim
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ vim/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .base16
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .base16.previous
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ after/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ftplugin/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bash/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ bash.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ fish.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ html.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ javascript/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ folding.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ javascript.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ markdown/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ folding.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ markdown.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ python.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ vim/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ folding.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ vim.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ plugin/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_ale.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_deoplete.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_fzf.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_identLine.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_indent_line.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_language_client.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ plugin_lightline.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ plugin_vim_commentary.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autoload/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ wincent/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ autocmds.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ mappings/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ visual.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ settings.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ plugin/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ autocmds.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ mappings.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ sessions.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ settings.vim
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ spell/
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ en.utf-8.add
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ en.utf-8.add.spl
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ en.utf-8.spl
โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ en.utf-8.sug
โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ vimrc
โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ vimrc.pre-feb-26-2018
โ”œโ”€โ”€ install/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ install-alpha.sh*
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ install-alpha02.sh*
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ prompt.sh*
โ”œโ”€โ”€ install.sh*
โ”œโ”€โ”€ jobs/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Linux/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Debian/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ _load_selinux_policy
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ etc/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ apt/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Brewfile -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/Debian/stretch/Brewfile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ nathan.stretch.package-list.txt
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ sources.list.d/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ debian-stretch-backports.list
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ bash.bashrc
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ profile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ systemd/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ journald.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ system/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ bitlbee.service
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ postgresql.service
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ”œโ”€โ”€ xclip.socket
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ””โ”€โ”€ [email protected]
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Raspbian/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ lib/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ systemd/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ system/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ””โ”€โ”€ transmission-daemon.service
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pg_backup.config
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pg_backup.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pg_backup_borked.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ pg_backup_rotated.sh*
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bin/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ airport -> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Resources/airport*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ battery -> /opt/Code/dotfiles/terms/tmux/bin/battery*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ brew-update-Brewfile.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ brew-updatedb.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ color-spaces.pl*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors-fish*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors-lencioni*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors-lencioni.orig*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors-wincent*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors-wincent.orig*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colors-zsh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ colortest -> /opt/Code/dotfiles/config/base16-shell/colortest*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dd_ibs_test.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dd_obs_test.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ defunct/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tmux_session.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ docker-uninstall-on-macos.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dots.sh -> /opt/Code/dotfiles/terms/tmux/bin/dots.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dpkg-gettext.pl
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ dpkg-scanpackages-cydia*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git-gc-all-ferocious.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git-grab-all-the-branches.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git-large-files.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ git_find_big.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ jtool -> /opt/code/ios-dev/tools/jtool/jtool*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ launchd-setup-env-vars.sh
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ macos-bp-ln.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ macos-ls-usb.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ macos-notif-center-test.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ objconv*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ openvpn/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ test-routes.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ print_ls_colors*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ rm_ds_store_files.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ sysbenc-cpu-temp.sh*
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ macOS/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ System/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ Library/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ LaunchDaemons/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ com.apple.nfsd.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ Users/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ mr-fancy/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ Library/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ LaunchAgents/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ com.chrisrjones.brew-update-Brewfile.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ com.chrisrjones.brew-updatedb.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ com.chrisrjones.ln_bus_pirate.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ com.chrisrjones.rm_ds_store_files.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ com.chrisrjones.test.launchd-notif-center.plist
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ Preferences/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย        โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ etc -> /opt/Code/dotfiles/jobs/macOS/private/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ private/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ etc/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ autofs.conf
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ paths.default
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ profile
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ usr/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ local/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ”œโ”€โ”€ xpc_set_event_stream_handler.m
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย      โ””โ”€โ”€ xpc_set_event_stream_handler.o
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ scripts/
โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”œโ”€โ”€ lang/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ cpp/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ elixir/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ iex.exs
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ java/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ javascript/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ eslintrc
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ npm-global-packages.txt
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ npm-install.sh*
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ npmrc
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ yarnrc.rogue.capin
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ js -> /opt/Code/dotfiles/lang/javascript/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lua/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ python/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pyenv/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .gitkeep
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ pystartup
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ ruby/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gemrc
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ irbrc
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ rust/
โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ README.md
โ”œโ”€โ”€ re/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gdb/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ .gdbinit
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lldb/
โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ lldbinit
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ radare/
โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ radare2rc
โ”œโ”€โ”€ shells/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ bash -> /opt/Code/dotfiles/config/bash/
โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fish -> /opt/Code/dotfiles/config/fish/
โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ zsh -> /opt/Code/dotfiles/config/zsh/
โ”œโ”€โ”€ tags
โ””โ”€โ”€ terms/
  โ”œโ”€โ”€ Terminal-app/
  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ macOS-10.13.terminal
  โ”œโ”€โ”€ alacritty/
  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ alacritty.yml
  โ”œโ”€โ”€ hyper/
  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ hyper.js
  โ”œโ”€โ”€ iterm2/
  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ com.googlecode.iterm2.plist
  โ””โ”€โ”€ tmux/
    โ”œโ”€โ”€ bin/
    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ battery*
    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ dots.sh*
    โ”œโ”€โ”€ tmux/
    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ plugins/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tmux-resurrect/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitattributes
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitignore
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitmodules
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .travis.yml
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CHANGELOG.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ CONTRIBUTING.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ LICENSE.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ README.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ docs/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ custom_key_bindings.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ migrating_from_tmuxinator.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restoring_pane_contents.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restoring_programs.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restoring_shell_history.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restoring_vim_and_neovim_sessions.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ save_dir.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ lib/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tmux-test/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitignore
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .travis.yml
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ CHANGELOG.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ LICENSE.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ README.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ Vagrantfile
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ run_framework_tests*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ run_tests*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ setup*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ tests/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ helpers/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ helpers.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ run_tests_in_isolation*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_basic_script_execution.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_default_session_name.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ test_tmux_scripting.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ vagrant_centos_provisioning.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ vagrant_ubuntu_provisioning.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ resurrect.tmux*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ run_tests -> lib/tmux-test/run_tests*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ save_command_strategies/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ gdb.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ pgrep.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ ps.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ scripts/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ check_tmux_version.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ helpers.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ process_restore_helpers.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restore.exp*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restore.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ save.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ spinner_helpers.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tmux_spinner.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ variables.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ strategies/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ irb_default_strategy.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ nvim_session.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ vim_session.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tests/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ fixtures/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restore_file.txt
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ save_file.txt
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ helpers/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ create_and_save_tmux_test_environment.exp*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_helpers.exp
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ helpers.sh -> ../../lib/tmux-test/tests/helpers/helpers.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ restore_and_save_tmux_test_environment.exp*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ resurrect_helpers.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ run_tests_in_isolation -> ../lib/tmux-test/tests/run_tests_in_isolation*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_resurrect_restore.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ test_resurrect_save.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ video/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ issue_vid.png
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ screencast_img.png
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ script.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tpm/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitattributes
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitignore
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .gitmodules
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ .travis.yml
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ CHANGELOG.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ HOW_TO_PLUGIN.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ LICENSE.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ README.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ bin/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ clean_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ install_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ update_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ bindings/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ clean_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ install_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ update_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ docs/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ automatic_tpm_installation.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ changing_plugins_install_dir.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ how_to_create_plugin.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ managing_plugins_via_cmd_line.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tpm_not_working.md
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ lib/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tmux-test/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ scripts/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ check_tmux_version.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ clean_plugins.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ helpers/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ plugin_functions.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ shell_echo_functions.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tmux_echo_functions.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ tmux_utils.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ utility.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ install_plugins.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ source_plugins.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ update_plugin.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ update_plugin_prompt_handler.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ variables.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”œโ”€โ”€ tests/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_failed_plugin_download*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_successful_clean_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_successful_multiple_plugins_download*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_successful_plugin_download*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_successful_update_of_a_single_plugin*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ expect_successful_update_of_all_plugins*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ helpers/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tpm.sh
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_plugin_clean.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_plugin_installation.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_plugin_installation_legacy.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ test_plugin_sourcing.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ test_plugin_update.sh*
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย    โ””โ”€โ”€ tpm*
    โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ resurrect/
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ”œโ”€โ”€ .gitkeep
    โ”‚ย ย  โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ last -> tmux_resurrect_2018-09-19T13:56:22.txt
    โ”‚ย ย  โ””โ”€โ”€ tmux.macos.conf
    โ”œโ”€โ”€ tmux-256color.terminfo
    โ”œโ”€โ”€ tmux.conf
    โ””โ”€โ”€ xterm-256color-italic.terminfo

191 directories, 488 files

Useful Links no particular order

TODOs

Uncompleted
 • [ ] #freecad create asciinema of configuring and building freecad from source on macos

  • [ ] #freecad make an additional cast of runing through the test suite after building/installing freecad
 • [ ] #mpv #hammerspoon, setup a env var for mpvsocket to make interacting the mpv socket a little less brittle ๐ŸงŠ

 • [ ] #alacritty #macos for the love g0d, can we please support the emoji context menu ..."we can have nice thingsโ„ข๏ธ"

 • [ ] go through the following procedures to see if the intel crystalwell igpu is properly being used on my archbox

 • [x] Q does changing path to open buffers within a saved session file find new buffers with old neovim configuration files

  • short answer, no there's some automagic inside the init.lua either setting or plugin
 • [ ] init.lua remember code fold settings when closing then reopening a buffer

 • [ ] #vim #neovim #nvim, specific, add or implement so sort of function when editing homebrew formula files to have a go to definition when cursor is on a depends_on block

 • [ ] display some sort message, alert, or menubar icon when caps lock is activated "for all that is sane" ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€โš•๏ธ

 • [ ] #karabiner-elements #karabinerelements, swap - with _ when caps lock is activated

 • [ ] [tmux] nesting tmux sessions, finish exploring (if possilbe) get a working tmux setup that allows nesting sessions.

 • [ ] [vnc viewer] using vnc viewer.app on macos sucks when using an external mouse to scroll through the terminal history.

  • is ther some setting where the sensitivity can be set, so scroll begins with one click of the mouse wheel.
 • [ ] [vim] [nvim] when toggling the tagbar leader+\ move the cursor/focus to the tagbar buffer automatically.

 • [ ] [tmux] [fish] possible to restore scroll back history after closing tmux server and terminal alacritty

 • [ ] [neovim], 0.5.0, updating neovim to latest release

  • breaks my custom cursor color
  • my esc binding when fzf terminal window is open does not work, boo ๐Ÿ‘ป appears to be working as intended now ๐Ÿค”
 • [ ] [arch], device a more elegant way to fix the can't read temp in the i3 status bar after reboots

 • [ ] [arch], set lshift+rshift to toggle caps-lock on/off

 • [ ] [arch], set timeout for git credential cache so i don't have to keep inputting github username/password

 • [ ] [fish], possible to detach current pane in a tmux window from shell history, or write commands run from certain directory to specific history file to keep commands ran in a specific directory quickly accessible, ie. useful when working with a node or ruby based project.

 • [ ] [vim] [nvim], set default filetype for JSON files to jsonc

 • [ ] [tmux] use vivaldi keybinding for switching between windows as opposed to using shift+arrow keys

 • [ ] [alacritty] [fish] [tmux] [karabiner] [hammerspoon] double tap esc, ie. escยฒ, to run the keyboard shortcut of clearing the scree, ie. prefix (tmux), then control+l

 • [ ] [vim] [nvim] [coc] [eslint] gutter warn glyph appeares to be >> in the color red, would much prefer to keep warning color consistent with the color of the warning text, and same with error text, keep that the color red.

 • [ ] [macos] [afloat] [ke] [hammerspoon] double tap right shift, toggle keep window atop

 • [ ] [fish] followup on my reddit question about suggestions / completions when writing fish scripts

 • [ ] [vim] device func / stript to decrypt / encrypt GPG files

 • [ ] [phys] reapply liquid metal to local cpu and gpu, run geekbench test before after, and exp with copper shims for gpu + cpu

 • [ ] [macos] [homebrew] howto search for homebrew taps

 • [ ] [neovim] review the below highlight settings, obviously time permitting of course

  • Folded
  • GitGutterAdd
  • GitGutterChange
  • GitGutterDelete
  • LineNr
  • Number
 • [ ] [fish] add a keyboard shortcut to toggle the right prompt on / off

 • [ ] [fish, dots] # TODO: migrate all mac, mac- related abbrs, alias, shell scripts to use apl prefix

 • [ ] [vim, tmux, or macos] some form of icon / notification of caps lock being enabled

 • [ ] [tmux] add space at the end of window names to prevent moving of text in status bar

 • [ ] [fish] detach fish shell instance from command history

  • Q can tmux separate all panes within a window from the global command history fish shell
 • [ ] [nvim] references text when working with JS files, toggle with leader+h as other hidden chars are toggled

 • [ ] [vim] jump to open curly brace then jump back to close curly brace

 • [ ] [vim, json] adjust default conceal settings for json files

 • [ ] [vim, javascript] Q how to make certain javascript lang keywords appear in italics using color / font scheme

  • className, const, return, this.state, onClick, import
 • [ ] [vim, markdown] have basic code folding for certain HTML tags when editing markdown documents

 • [ ] [macos] what is the procedure macos uses to mount a file system when a usb drive is plugged into a macos system

 • [ ] [tmux] instead prefix then control+l to clear the screen, try using control+l followed by l, no good, try using super + l

 • [ ] [macos] look into creating a lazy mouse hover function, if the mouse is hovering a application specific window for a certain period of time (threshold) bring that application to focus, ie. a pseudo auto hover.

 • [ ] [tmux] put short synopsis of current weather in tmux status bar, right side

 • [ ] vivaldi / voilentmonkey

  • youtube script, to switch view mode on viewer window hover with mouse or mash a key to bring focus to viewer window so playback shortcuts become active.
 • [ ] [vim] navigating documents with line wraps makes jumping through buffer by line number inaccurate, wrapped lines are displayed as one line, but the jump cmd treats them as multiple

 • [ ] [tmux] getting closer it'd be nice to have a quick double tap of either shiftkey thenshift to toggle between remote and local tmux sessions

 • [ ] [karabiner], toggle function keys on a macbook with double tap of fn

 • [ ] [python] [fish] [virtualenv] setup keybinding control+d to exit virtualenv but not exit terminal / shell session, ie. make control+d local to the virtualenv

 • [ ] [python] [fish] [neolambda] update prompt to remove ฮป and put name of virtualenv instead

 • [ ] see if there is a fish function of omf or fisher plugin that supports sharing command history between bash and fish

 • [ ] make abe graphic more personal.

 • [ ] spend an hour or two working on install script for aiding the process of setting up my dotfiles on fresh box ๐Ÿ“ฆ.

TODOs completed
 • [x] #arch #linux #archlinux, git push always prompts for username / password, boooooo ๐Ÿ‘ป
 • [x] [mpv] #mpv, add global shortcuts for pausing and muting mpv regardless of the front most application, use karabiner elements for macos
  • use fn+option+f8 for pause and fn+option+f10 for mute
 • [x] [vim] [neovim] [vnc] how to paste from local to remote host when using vnc viewer.app on macos
  • okay, my vim chops are rusty, when using terminal vim/neovim make sure mouse= and view the registers with :reg and locate the text that you'd like to paste, ie. "*p" is a common register that holds copied text
 • [x] [keyboard] [keytron] remap control_l fn1 because i already have mapped caps lock to control_l no need to two left controls. [insert emoji of person wearing eyepatch, ...ohhh wait there isn't one]
 • [x] [hardware] [keytron] [k6], remamp esc to ` as my caps lock key is already mapped to esc on tap
 • [x] [fish] exp with using colors for brew.fish function to distinguish misspelling of word
 • [x] [vim] [neovim] keep the lcd / pwd to the directory nvim was launched from especially if nvim was launched with no args
  • disabled autochdir, check with :verbose set autochdir?
 • [x] [macos, wm, spectacle] cmd,option,+ have to mash + multiple times to increase window size, would like hold the key down to increase size, looking at your karabiner-elements / hammerspoon out of my control
 • [ ] [vim] #vim, using my cmd+v in vim/neovim always adds an extra line ๐Ÿ‘ฟ
 • [ ] [tmux] [ke] left double tap shift, toggle max/min pane within window [shit broke with tmux update at some point]
 • [x] [vim] change commenting for .gitignore files from /* wrong */ to # right
 • [x] [vim] update colorscheme to see if it solves the neovim gutter white colored pipes for code folds. neovim folding doc
  • did not update the gutter symbol colors related to code folds. booo
 • [x] [vim] keybinding: use ctrl+w, z to maximize / minimize split
 • [x] [vim] remamp split command key bindings to use similar keys as tmux pane splitting, ie. | and -
 • [x] pack up spring-dev branch into a release and begin summer-dev branch
 • [x] [vim] figure out why colorscheme or syntax file is causing red block backgrounds
 • [x] [tmux] search and see if it supports key chord style shortcuts, tired of using shift+arrow keys to navigate between windows, prefer ctrl+l then l
 • [x] [fish] come up with sane way to check for misspelling of brew cask outdated --greddy
 • [x] Vim Sesssions, Folds, and Conceals will be the death of me ๐Ÿ’€

Contact ๐Ÿ”

โ€ข GithHub โ€ข Twitter โ€ข GitLab โ€ข

scratchpad
Popular Git Projects
Popular Vim Projects
Popular Version Control Categories
Related Searches

Get A Weekly Email With Trending Projects For These Categories
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
Shell
Git
Vim
Dotfiles
Wiki
Tap
Tmux
Fish Shell
Vimrc
Nvim
Mutt
Hammerspoon
Karabiner