Awesome Open Source
Awesome Open Source

Obed Slack Bot

Build Status Known Vulnerabilities

only for slovak|czech users

Slack bot, ktorý na požiadanie kontroluje aktuálnu ponuku denného menu reštaurácií.

Výsledok zobrazuje v miestnosti alebo v rámci osobnej konverzácie.

Denné menu získava so stránok bistro.sk a restauracie.sme.sk

Zoznam základných príkazov:

co je dnes na obed? vypíše zoznam všetkých reštaurácii spolu s ich denným menu,

screenshot from 2017-07-31 20-02-14

kam na obed vyvolá hodnotenie s anketou "Kam pôjdeme na obed?"

screenshot from 2017-07-31 20-02-34

co je v <nazov restauracie> napríklad co je v kazacku, co je v kusku pre získanie denného menu pre konkrétnu reštauráciu,

screenshot from 2017-07-31 20-03-07

ahoj cau zdar cus pre slušné pozdravenie bota

Inštalácia

Krok 1.

git clone https://github.com/hyperia-sk/obed-bot.git && cd obed-bot

Krok 2.

Pre správne fungovanie slack bota je potrebné získať SLACK_API_TOKEN:

  • vytvorte si novú bot integration
  • uložte SLACK_API_TOKEN zo stránky pre úpravu BOTa do vášho nastavenia slack-u (Custom integrations > Bots > ✏️ Edit configuration)
  • vytvorte súbor .env a vložte doň: SLACK_API_TOKEN=rofl-01234567890-TokenSlacku

Krok 3.

npm install

# spúšťanie:
npm bot.js start

# prípadne spustenie behu na pozadí:
forever start -w bot.js 

Krok 4.

pozvite @<meno-vasho-bota> do miestnosti alebo otvorte s ním priamu komunikáciu

Testy

npm test

Get A Weekly Email With Trending Projects For These Topics
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
javascript (68,711
bot (728
slack (310
slack-bot (42
slackbot (28

Find Open Source By Browsing 7,000 Topics Across 59 Categories