Awesome Open Source
Awesome Open Source

technical whitepapers

For hackers, pentesters, system administrators, programmers, security researchers...

 • base - only english version (90 books, ~223MB)
 • pl - only polish version (62 books, ~112MB)

Clamav report

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 6784116
Engine version: 0.100.2
Scanned directories: 201
Scanned files: 508
Infected files: 0
Data scanned: 1240.22 MB
Data read: 605.43 MB (ratio 2.05:1)
Time: 176.584 sec (2 m 56 s)

base directory

 • BPF: Tracing and More (Brendan Gregg, 2017)
 • Container Performance Analysis (Brendan Gregg)
 • From DTrace To Linux (Brendan Gregg, 2014)
 • Linux 4.x Performance Using BPF Superpowers (Brendan Gregg, 2016)
 • Linux Instrumentation (Ian Munsie, 2010)
 • Linux Performance Tools (Brendan Gregg, 2014)
 • Linux Performance Analysis New Tools and Old Secrets (Brendan Gregg)
 • Linux Profiling at Netflix (Brendan Gregg, 2015)
 • Linux Systems Performance (Brendan Gregg, 2016)
 • Open Source Systems Performance (Brendan Gregg, 2013)
 • Performance Analysis: The USE Method (Brendan Gregg, 2012)
 • Performance Checklists for SREs (Brendan Gregg, 2016)
 • Performance Methodologies for Production Systems (Brendan Gregg, 2013)
 • System Performance (Brendan Gregg, 2013)
 • Linux Performance Tools (Brendan Gregg, 2015)
 • Performance Analysis Superpowers with Linux eBPF (Brendan Gregg, 2015)
 • xv6: a simple, Unix-like teaching operating system (Russ Cox, Frans Kaashoek, Robert Morris, 2012)
 • Writing a Simple Operating System — from Scratch (Nick Blundell, 2010)
 • Windows NT Alerts Design Note (David N. Cutler, 1989)
 • Windows A Software Engineering Odyssey (Mark Lucovsky)
 • Disk Subsystem Performance Analysis for Windows (2014)
 • Windows Error Codes (2015)
 • Kernel Debugging with WinDbg (2005)
 • Windows Kernel Internals Traps, Interrupts, Exceptions (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — Advance Virtual Memory (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — Cache Manager (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — I/O Architecture (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — Lightweight Procedure Calls (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — NTFS (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — NT Registry Implementation (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — Object Manager (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — Overview (David B. Probert, Ph.D.)
 • Windows Kernel Internals — Synchronization Mechanisms (David B. Probert, Ph.D.)
 • WinDbg. From A to Z! (Robert Kuster, 2007)
 • Why Threads Are A Bad Idea (for most purposes) (John Ousterhout, 1995)
 • When to use splay trees (Eric K. Lee ∗,† and Charles U. Martel, 2007)
 • What Happens During a Join - Dissecting CPU and Memory Optimization Effects (Stefan Manegold, Peter Boncz, Martin L. Kersten)
 • What Every Programmer Should Know About Memory (Ulrich Drepper, 2007)
 • Virtual Threads (Elaine Cheong and Fred Reiss, 2000)
 • Vim for humans (Vincent Jousse, 2015)
 • Using CUDA in Practice (Klaus Mueller)
 • Unreliable Guide To Hacking The Linux Kernel (Paul Rusty Russell, 2000)
 • Tracing Privileged Memory Accesses to Discover Software Vulnerabilities (Felix Wilhelm, 2015)
 • The UNIX Time-Sharing System (Dennis M. Ritchie and Ken Thompson, 1974)
 • The Linux Scheduler: a Decade of Wasted Cores (2016)
 • The Linux Kernel Hidden Inside Windows 10 (Ales Ionescu, 2016)
 • The AWK Programming Language (Alfred V. Aho, Brian W. Kernighan, Peter J. Weinberg, 1988)
 • TCP Fast Open (Sivasankar Radhakrishnan, Yuchung Cheng, Jerry Chu, Arvind Jain, Barath Raghavan)
 • Speeding up Networking (Van Jacobson, Bob Felderman, 2006)
 • Reverse Engineering for Beginners (Dennis Yurichev, 2013)
 • DevOps Toolchain (UpGuard)
 • Advanced SQL Injection In SQL Server Applications (Chris Anley, 2002)
 • A Unique Examination of the Buffer Overflow Condition (Terry Bruce Gillette, 2002)
 • Blindfolded SQL Injection (Ofer Maor, Amichai Shulman)
 • Blind SQL Injection (Kevin Spett)
 • Buffer overflow vulnerabilities (Peter Buchlovsky, Adam Butcher)
 • Decimalisation Table Attacks for PIN Cracking (Mike Bond, Piotr Zieliński)
 • Manipulating Microsoft SQL Server Using SQL Injection (Cesar Cerrudo)
 • PE File Infection Techniques (Konstantin Rozinov)
 • SysAdmin Magazine: Tools & Tips for Security Admins (2016)
 • PostgreSQL Portland Performance Practice Project (Mark Wong, 2009)
 • Linux Security and the Chromium Sandbox (Pati Gallardo, 2018)
 • Linux Security Review (2015)
 • Open source firewall tools Iptables and PF (Elvir Kuric)
 • Docker and High Security Microservices (Aaron Grattafiori, 2016)
 • Linux Hardening (Michael Boelen, 2016)
 • LXC, Docker, Security
 • Linux Systems Compromised (Michael Boelen, 2016)
 • Linux Security for Developers (Michael Boelen, 2016)
 • Hardened kernels for everyone (Yves-Alexis Perez, 2015)
 • Application Security Verification Standard 3.0.1 (2016)
 • OWASP Testing Guide v4 (Matteo Meucci, Andrew Muller)
 • A SysAdmin’s Essential Guide to Linux Workstation Security
 • Checklist for Penetration Testing (Mateus Felipe Tymburibá Ferreira, 2012)
 • SELinux Policy Management Framework for HIS (Luis Franco Marin, 2008)
 • The Return of Robin Hood vs Cisco ASA (Cedric Halbronn, 2018)
 • DDoS Handbook (2015)
 • DDoS Tutorial (Krassimir Tzvetanov)
 • Bypassing Same Origin Policy v1.0 (Simon Egli)
 • Using TCPDump, TCPTrace, & XPlot to Debug Network Problems (Jason Zurawski, 2013)
 • Use "strace" to Understand Your Shell (Harald König, 2015)
 • System call tracing overhead (Jörg Zinke, 2009)
 • The Linux Kernel Hackers' Guide (Michael K. Johnson, 1995)
 • Auditing Web Applications (Robert Morella, 2015)
 • Securing & Hardening Linux v1.0 (Charalambous Glafkos, 2007)
 • Security Configuration Benchmark For Apache (Ryan Barnett, 2008)
 • Introduction to Application Security and OWASP Top 10 Risks (Ralph Durkee)
 • Network Security Hardening Guide v1.2 (2017)
 • Establishing, Implementing and Auditing Linux Operating System Hardening Standard for Security Compliance (Martin Jõgi, 2017)
 • Total security in a PostgreSQL database (Robert Bernier, 2009)

pl directory

 • Niebezpieczne Google — wyszukiwanie poufnych informacji (Michał Piotrowski)
 • Hakowanie aplikacji Rootkity i Ptrace (Stefan Klaas)
 • Karty elektroniczne w PKI — znane ataki i sposoby przeciwdziałania im (Adam Augustyn, 2005)
 • Metody włamań do systemów komputerowych SQL injection (Bogusław Kluge, Karina Łuksza, Ewa M akosa)
 • Ochrona aplikacji i ważnych danych użytkownika poprzez stosowanie technik kodowania defensywnego (Kenny Kerr)
 • Obrona przed atakami typu odmowa usługi (DoS) (Marcin Żurakowski, 2004)
 • Obrona przed Fingerprinting warstwy aplikacji — tutorial
 • Praktyczna aplikacja do analizy Malware (Rubén Santamarta)
 • Prywatne wojny w sieci: poddaj się, okop, negocjuj lub stań do walki
 • Reverse engineering — analiza dynamiczna kodu wykonywalnego ELF (Marek Janiczek)
 • Robaki sieciowe
 • Rodzaje wirusów komputerowych (Bartłomiej Rudzki, Piotr Modzelewski)
 • Ewolucja Kodów Powłoki (Itzik Kotler)
 • Struktury systemów operacyjnych
 • Tryb chroniony mikroprocesorów x86 (Andrzej Stasiak)
 • Tworzenie polimorficznego szelkodu (Michał Piotrowski)
 • Wirusy
 • Własny rootkit w GNU/Linuksie (Mariusz Burdach)
 • Szperając w nagłówkach, czyli wstęp do reverse engineeringu (Wojciech Warpechowski, 2005)
 • Podstawy administracji PostgreSQL. DCL — Data Control Language. Użytkownicy, role, uprawnienia, kopie zapasowe. (Antoni Ligęza, Marcin Szpyrka)
 • Gentoo Linux Instrukcja instalacji i konfiguracji systemu
 • Aplikacje webowe na celowniku. (Leszek Miś)
 • Obowiązkowa kontrola dostępu w systemie Linux (Bartosz Brodecki, Piotr Sasak, 2007)
 • Przegląd nowych mechanizmów bezpieczeństwa w RHEL6 (Leszek Miś, 2011)
 • SELinux (Robert Jaroszuk, 2011)
 • Bezpieczeństwo aplikacji WWW (Michał Sajdak, 2015)
 • Bezpieczeństwo aplikacji WWW — Podatności w mechanizmach uploadu (Michał Sajdak, 2016)
 • Bezpieczeństwo aplikacji WWW (Michał Sajdak, 2016)
 • Bezpieczeństwo aplikacji WWW (Michał Sajdak, 2017)
 • IT Security Services (Mateusz Kocielski, 2015)
 • Administrowanie sieciami lokalnymi i serwerami (Jacek Kobus, 2016)

Get A Weekly Email With Trending Projects For These Topics
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
linux (2,508
security (1,908
devops (582
hacking (561
databases (60
bsd (50
sysadmin (37