Awesome Open Source
Awesome Open Source

Reveal Deleted FB Messages

[MỚI] Cài đặt ngay từ Chrome Webstore

normal

Một extension nho nhỏ, giúp mọi người xem lại những tin nhắn đã bị đối phương xóa trong fb messenger.

Ý tưởng và Tham khảo code từ KB2A Tool

Cài đặt

Hiện tại chưa up lên store nên các bạn sẽ cần cài đặt thủ công

 • B1: Tải code về (ấn nút clone - dowload zip)
 • B2: Giải nén file zip vừa tải
 • B3: Vào trang quản lý extension của trình duyệt bạn dùng, bật developer mode (để có thể cài extension từ các nguồn ngoài web store)
 • B4: Kéo thả folder vừa giải nén vào
 • XONG

Sử dụng

 • Khi vào trang facebook hoặc messenger thì extension sẽ tự chạy

 • RVDFM sẽ lắng nghe và lưu mọi tin nhắn tới và tin nhắn đi, hoặc khi bạn xem tin nhắn của ai đó RVDFM cũng sẽ lưu cho bạn

 • Khi có ai đó thu hồi tin nhắn, RVDFM sẽ kiểm tra xem tin nhắn đó đã được lưu hay chưa, nếu đã được lưu, RVDFM sẽ hiển thị nội dung đã lưu ra cho bạn.

 • LƯU Ý: Hiện tại chưa đồng bộ tin nhắn giữa facebook.commessenger.com, nên RVDFM sẽ lưu tin nhắn trong 2 trang này 1 cách riêng biệt.

Cập nhật

Lưu ý: Nếu bạn cài tool trước khi có bản cập nhật gần nhất được liệt kê dưới đây, thì bạn nên tải cài lại để có thể dùng những chức năng mới nhất và tránh lỗi nhé.

 • 07/11/2021: Đã fix lỗi không lưu được tin nhắn sau khi facebook cập nhật - ver 2.1
 • 02/09/2021: Giao diện đẹp hơn, gọn gàng hơn, khung kéo thả tối giản hơn.
 • 01/09/2021: Bài viết Version 2: Có giao diện ngay trong trang fb, hiển thị mọi loại tin nhắn, prevent XSS, ...
 • 31/08/2021: extension đã có giao diện popup riêng. Các bạn ấn vào icon extension là sẽ thấy các tin nhắn bị gỡ.
 • 30/08/2021: chức năng cơ bản hoàn thành. Hiển thị tin nhắn trong console.

Screenshots

v2 ngày 02/09/2021

 • Normal

  • normal
 • Expanded

  • expand
 • Reveal 1

  • reveal 1
 • Reveal 2

  • reveal 2
Related Awesome Lists
Top Programming Languages
Top Projects

Get A Weekly Email With Trending Projects For These Topics
No Spam. Unsubscribe easily at any time.
Javascript (1,074,350
Facebook (13,845
Facebook Messenger (444
Extension Chrome (86